NAŠE SLUŽBY

DOTACE

Hlavní činností naší společnosti je poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti dotací, a to jak z fondů EU, tak i z národních či regionálních zdrojů. Pomůžeme Vám s analýzou Vašeho projektového záměru a zhodnotíme jeho uplatnění v rámci aktuálních dotačních titulů. Připravíme pro Vás veškeré potřebné dokumenty, které jsou nutné pro úspěšné podání žádosti o dotace - studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů atd. Přípravou projektu ale naše činnost nekončí, budeme Vám nápomocni i během realizace projektu i po jeho ukončení, neboť i během této doby je nutno předložit mnoho dalších potřebných dokumentů (monitorovací zprávy apod.).

VĚDA A VÝZKUM

Dotační poradenství ovšem není jedinou aktivitou naší společnosti. Dále se zabýváme i vědou a výzkumem, a to zejména v oblasti regionální a sociání geografie. Naše poznatky z těchto oblastí lze přitom velmi dobře využít i při zpracovávání žádostí o dotace.

DALŠÍ SLUŽBY - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, WEBDESIGN atd.

I další aktivity naší společnosti úzce či šířeji souvisí s problematikou dotací. Můžeme Vám pomoci s výběrovým řízením, Vašemu projektu můžeme zajistit publicitu např. prostřednictvím vytvoření internetových stránek apod.