OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - POLSKO

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Klíčová podmínka těchto projektů je přínos pro obě strany hranice. Na české straně budou podporovány projekty na území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 103,7 mil. €. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko je rozdělen na 4 prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé oblastí podpory:

prioritní osa 1: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik
prioritní osa 2: Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu
prioritní osa 3: Podpora spolupráce místních společenství
prioritní osa 4: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz