DALŠÍ SLUŽBY

Portfolio našich služeb se netýká jen a pouze samotného zpracování žádostí o dotace. S tím totiž souvisí i mnohé další služby, které Vám rádi poskytneme.

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Jedná se např. o problematiku zadávání veřejných zakázek, která často doprovází čerpání dotačních titulů. V rámci naší činnosti nabízíme klientům kompletní servis a úplné zajištění všech forem výběrového řízení pro veřejné zakázky podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

WEBDESIGN

Nedílnou součástí projektů jsou i nároky na jejich publicitu. Proto Vám nabízíme např. zhotovení internetových prezentací Vašich projektů (kompletní webdesign, od grafického návrhu až po naprogramování webu a jeho umístění na internet).