TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY

Tématické operační programy pokrývají vždy jedno hlavní téma, ať již se jedná o dopravní infrastrukturu (Operační program Doprava), životní prostředí (OP Životní prostředí) apod. Jediným operačním program, který pokrývá větší a různorodější škálu projektů, je Integrovaný operační program (IOP).
Tématických operačních programů je na území Česka celkem 8: