PŘESHRANIČNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

Všechny přeshraniční operační programy mají jedno společné východisko - každý projekt musí mít přeshraniční dopad, jinými slovy, dopad projektu musí být znát vždy na obou stranách hranice.
Přeshraničních operačních programů je na území Česka celkem 7: