VĚDA A VÝZKUM

V rámci vědy a výzkumu se naše společnost zabývá především výzkumem v oblasti sociální a regionální geografie. I pro naše klienty jsme schopni zpracovat či zajistit různé studie, které patří do této problematiky, včetně studií demografických.

V současné době se podílíme např. na následujících projektech a aktivitách:

  • WD 01-07-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje - hlavní řešitel RNDr. Radim Perlín, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • spolupráce s IGU LUCC (Mezinárodní Geografická Unie - komise Land Use and Land Cover Change) - organizace aktivit, technické zajištění, zahraniční komunikace
  • redaktorská činnost pro Geografii - Sborník České geografické společnosti