REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY

Regionální operační programy (ROP) jsou zaměřené výhradně vždy jen na určitý region a spolu pokrývají dohromady území celoé České republiky. Tématicky se mohou lišit, některé prvky však mají společné - podporují vždy např. investice do dopravní infrastruktury, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí. Jedná se téměř vždy o projekty investičního charakteru (s výjimkou Operačního programu Praha - Adaptabilita).
Regionálních operačních programů je na území Česka celkem 7, resp. 9, pokud do nich započítáme i 2 operační programy pokrývající území hlavního města Prahy: