OP PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČR - SLOVENSKO

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko je zaměřen na podporu přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podporu vzdělání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu a ochranu životního prostředí. Klíčová podmínka těchto projektů je přínos pro obě strany hranice. Na české straně budou podporovány projekty na území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Pro tyto projekty je v letech 2007-2013 vyčleněno cca 56,6 mil. €. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko je rozdělen na 3 prioritní osy, které se dále dělí na jednotlivé oblastí podpory:

prioritní osa 1: Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
prioritní osa 2: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
prioritní osa 3: Technická pomoc

ŽADATELÉ
Každá oblast podpory přesně definuje potenciálních žadatelů o dotace, přičemž mnohdy se žadatelé mohou podle jednotlivých oblastí podpory výrazně lišit. Celkově mohou žádat o dotace veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod.

KONTAKT
http://www.strukturalni-fondy.cz